SMK Pelayaran (SPM) Semarang adalah sekolah yang mendidik taruna-taruni lulsan SMP/MTs/Sederajat menjadi perwira-perwira pelayaran pada tingkat ijazah Ahli Nautika IV (ANT IV) dan Ahli Teknika IV (ATT IV)

Blog Archive